Maskiner

Madag Decoration står för expertis inom varmprägling när det gäller utveckling, byggande och service. Utrustningen använder avancerad dekorations- och inskriptionsteknik som uppfyller kraven på effektivitet, hastighet och precision. Med en beprövad innovationskapacitet erbjuds flexibla och pålitliga lösningar för en mängd olika marknadssegment inklusive rör, kosmetika, stängningar och fordonsindustrin